Infinity Pool Showtimes Near Cinema Carousel (2024)

1. Infinity Pool | film | bioscoopagenda - Filmladder

 • Bevat niet: showtimes carousel

 • James en Em Foster genieten van een all-inclusive strandvakantie op een eiland, wanneer een dodelijk ongeval de perverse subcultuur van het resort, hedonistisch toerisme, roekeloos geweld en surrealistische verschrikkingen, blootlegt.

2. Infinity Pool - KINO Rotterdam

 • Bevat niet: showtimes carousel

 • Brandon Cronenberg Alexander Skarsgård, Mia Goth, Cleopatra Coleman, Jalil Lespert Met zijn derde film en immer gedefinieerde visuele stijl kan het "zoon van" stigma definitief achterwege gelaten worden voor Brandon Cronenberg. Infinity Pool is een visueel ontwrichtende ervaring die met de setting - ultrarijken ondergaan harde levenslessen op een idyllische locatie - doet denken aan White Lotus en The Menu maar nog een stuk verder graaft. Met zeer sterke rollen voor Alexander Skarsgard (Succession, The Northman) en 'elevated horror's' nieuwe MVP, Mia Goth (X, Pearl). Let op: Engels gesproken, zonder ondertiteling. Het welgestelde koppel James en Em Foster geniet van een strandvakantie op een eiland. Buiten de hotelmuren schuilt gevaar. Wanneer een dodelijk ongeluk zich voordoet, wordt de ware identiteit van het vakantieoord, zijnde het geweld en het hedonistische toerisme blootgesteld. Met zijn derde film en immer gedefinieerde visuele stijl kan het "zoon van" stigma definitief achterwege gelaten worden voor Brandon Cronenberg. Infinity Pool is een visueel ontwrichtende ervaring die met de setting - ultrarijken ondergaan harde levenslessen op een idyllische locatie - doet denken aan White Lotus en The Menu maar nog een stuk verder graaft.

3. Infinity Pool - Carousel Cinemas at Alamance Crossing, Burlington, NC

 • Carousel Cinemas at Alamance Crossing, Burlington, NC · 1090 Piper Lane Burlington, NC 27215. Phone (336) 538-9900 · Showtimes · Carousel Bistro · Gift Cards ...

 • Movie listings for Carousel Cinemas at Alamance Crossing in Burlington, NC.

4. INFINITY POOL - Hammer to Nail

5. Infinity Pool | Eye Filmmuseum

 • Bevat niet: showtimes carousel

 • Sci-fi horror about the lives of the ultra-rich holidaying at a resort that is closed off from the outside world. Brandon Cronenberg’s cabinet of horrors is not for the fainthearted: the director enjoys destabilising viewers by pushing them out of their comfort zone. Contains shocking scenes.

6. Cinema Carousel

 • Bevat niet: infinity pool

 • Age Policy

7. Movies Now Showing at HOYTS Cinemas

 • 101 min|30 May 2024Garfield (voiced by Chris Pratt), the world-famous, Monday-hating, lasagna-loving indoor cat, is about to have a wild outdoor adventure!

 • Enter search terms

8. Event Cinemas

 • Event Cinemas is the ultimate experience to see new movies in Gold Class or Vmax. Find a cinema near you, session times and book online or sign up to ...

 • Event Cinemas is the ultimate experience to see new movies in Gold Class or Vmax. Find a cinema near you, session times and book online or sign up to Cinebuzz for weekly promotions.

9. Infinity Pool - LAB111

 • Bevat niet: showtimes carousel

 • Tijdens hun verblijf op een afgelegen eilandresort genieten James (Alexander Skarsgård) en Em (Cleopatra Coleman) van een perfecte vakantie met ongerepte

10. Infinity Pool - Pathé Thuis

 • Bevat niet: showtimes carousel

 • ‹ ì½kwÛ¸²(ø½¯w÷]ñِLRo»“³'÷£“tҏé咐Ę"Õ$eÇñõ]wͯ˜ù8ϚùóyÎ?9¿d à A‰’å4Ý­ÝىH   Tª ßÿ7'°ã‹9ѦñÌ»÷Í÷ôÍÁ1nù­)ÁN+ŠBÍÃþäîñ÷4ÛÃQtwoO³°}: ƒ…ï´ìÀBú.Š/

11. MSC Euribia - Cruise ship

 • And the whole family can enjoy hours of fun in one of the most intricate and exciting water parks at sea. Delphi Theatre, MSC Euribia | MSC Cruises. Delphi ...

 • #SaveTheSea

12. Extraordinary Moments Unfold at The Ritz-Carlton Residences

 • ... by night. Extraordinary resort amenities w/concierge, valet parking, infinity pools, full-service spa, fitness center, yoga room,movie theater & restaurants.

 • Location, Luxury, Lifestyle! World class, exceptional service awaits you at The Ritz-Carlton Residences.

Infinity Pool Showtimes Near Cinema Carousel (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Fr. Dewey Fisher

Last Updated:

Views: 5669

Rating: 4.1 / 5 (62 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Fr. Dewey Fisher

Birthday: 1993-03-26

Address: 917 Hyun Views, Rogahnmouth, KY 91013-8827

Phone: +5938540192553

Job: Administration Developer

Hobby: Embroidery, Horseback riding, Juggling, Urban exploration, Skiing, Cycling, Handball

Introduction: My name is Fr. Dewey Fisher, I am a powerful, open, faithful, combative, spotless, faithful, fair person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.