Het DISC Model: Volledige Uitleg & Voorbeelden [2024] - #1 Kennisbank (2024)

Wat is het DISC-model, hoe werkt het en hoe kun je het inzetten? Hier krijg je een volledige uitleg, inclusief duidelijke voorbeelden. Lees verder…

Inhoud van deze pagina:

Het DISC Model: zo werkt het

Het DISC model: misschien heb je hier weleens van gehoord en zou je er graag meer over weten. In dit blog wordt uitgelegd hoe het DISC model precies in elkaar zit en wat je er nu eigenlijk aan hebt. In feite is het DISC model een instrument waarmee je inzicht krijgt in iemands persoonlijkheid. Ieder heeft eigen basisbehoeften en een eigen gedragsstijl. Deze hebben stuk voor stuk invloed op het gedrag. Het doel is daar beter inzicht in te krijgen.

Elkaar beter begrijpen

Als mensen is het belangrijk dat we elkaar goed begrijpen. Dat doen we door onze manieren van communicatie op elkaar af te stemmen. Als je je communicatie afstemt op de behoeften van de ander, krijg je het meeste gedaan. Dat is een feit. Klein probleempje: vaak weten we niet precies hoe de ander in elkaar zit. Dit moet dus onderzocht worden, voor we een tactiek kunnen kiezen. Onderzoek kan plaatsvinden aan de hand van het DISC model van William Marston.

Dit zijn de 4 persoonlijkheidsstijlen

Het DISC model kent vier verschillende persoonlijkheidsstijlen. Ieder mens gebruikt alle vier deze stijlen, alleen niet even veel. Iedereen heeft één persoonlijkheidsstijl die het gedrag in het dagelijks leven het meest beïnvloedt. Het DISC model legt bloot welke stijl dit nu precies is.

De dominante persoonlijkheidsstijl

Personen met een dominante persoonlijkheidsstijl zijn zelfverzekerd en actief. Opvallend is het feit dat zij de omgeving vaak als stressvol en vijandig ervaren: het is “eten of gegeten worden”. Mensen met een dominante persoonlijkheidsstijl zullen zich eerder onafhankelijk opstellen en snel besluiten maken. Ze gaan uitdagingen aan en zijn gefocust op resultaten.

De interactieve persoonlijkheidsstijl

Mensen met een interactieve persoonlijkheidsstijl zijn eveneens actief en zelfverzekerd. Zij ervaren hun omgeving echter als ontspannen en goedgezind. Ze gaan goed op in de groep, hebben een enthousiaste houding en zijn bijna altijd optimistisch. Mensen met deze stijl van persoonlijkheid zijn niet alleen graag onderdeel van een groep, ze staan ook graag in het middelpunt.

De stabiele persoonlijkheidsstijl

Mensen met een stabiele persoonlijkheidsstijl zijn niet actief, maar passief. Van nature zijn ze erg terughoudend. Ze ervaren hun omgeving als ontspannen en goedgezind en doen er alles aan om ervoor te zorgen dat iedereen op zijn of haar gemak is en het naar de zin heeft. Mensen met een stabiele persoonlijkheidsstijl zijn vooral bezig met het zorgen van harmonie in de groep.

De consciëntieuze persoonlijkheidsstijl

Deze persoonlijkheidsstijl is ook terughoudend en passief. De omgeving wordt als stressvol en vijandig ervaren. Mensen met een consciëntieuze persoonlijkheidsstijl zijn er goed met details en klampen zich vast aan de regels. Het zijn echte analytische denkers die houden van structuur.

Voorbeelden van iedere stijl

Overeenkomsten en verschillen

Je ziet dat er een verschil bestaat tussen een actieve en passieve communicatiestijl. Mensen met een actieve communicatiestijl kunnen zowel dominant als interactief zijn. Tegelijkertijd kunnen mensen met een passieve communicatiestijl zowel consciëntieus als stabiel zijn. Dan bestaat er ook een verschil tussen vijandig en goedgezind: de dominante en consciëntieuze stijl ervaren hun omgeving als vijandig, de interactieve en stabiele persoonlijkheidsstijl als goedgezind.

Hoe effectief is het DISC model?

Het DISC model toepassen kan tot verschillende positieve effecten leiden. Een beter inzicht in de verschillende persoonlijkheidsstijlen kan ertoe leiden dat de samenwerking binnen een team verbetert. Conflicten worden ook eerder opgemerkt of juist voorkomen, wat zorgt voor minder wrijving. Het model zorgt ervoor dat we onszelf en elkaar beter kunnen begrijpen.

Even tussendoor: Heb je jouw NLP Doe-Boek al?

Vind je mijn blog zinvol en wil je alles in de vingers krijgen om je communicatie & relaties te boosten? Ik maakte dit simpele NLP Doe-Boek voor je. Mis jouw exemplaar niet:Hier met blogkorting en gratis verzending.

Ontvang Jouw NLP Doe-Boek met korting

Laten we dieper in de verschillende kenmerken duiken van de types

Kenmerken van een dominante persoonlijkheidsstijl

Mensen met een dominante persoonlijkheidsstijl beschikken over de volgende kenmerken:

 • Ze zijn doelgericht en besluitvaardig
 • Ze gaan – in de regel – confrontaties niet uit de weg.
 • Ze houden van uitdagingen en boeken graag resultaat
 • Ze zijn onafhankelijk (of willen onafhankelijk zijn)

Kleur van stijl D

De D stijl krijgt een rode kleur. Als je met iemand met kleur rood in gesprek bent, dan zul je merken dat die persoon erg kordaat is in het nemen van besluiten. Ook trekt een persoon met een rode D stijl vaak snel conclusies. Dat wil niet zeggen dat die conclusies ondoordacht zijn. Iemand met een hoge D stijl heeft conclusies nodig als basis om actie te ondernemen. Overigens zullen twee mensen met een rode stijl niet goed met elkaar overweg kunnen gaan.

Hierna lezen: Modelleren in NLP: Hoe je in een oogwenk nieuwe skills leert [Checklist]

Kenmerken van de interactieve persoonlijkheidsstijl

Je herkent mensen met een interactieve persoonlijkheidsstijl aan…

 • En het feit dat ze vaak staan te schitteren in het middelpunt van de aandacht.
 • Het feit dat ze graag praten
 • Het feit dat ze veel verschillende contacten hebben
 • Het feit dat ze optimistisch en enthousiast zijn

Kleur van stijl I

In het DISC heeft de interactieve persoonlijkheidsstijl de kleur geel. Praat je met een geel persoon, dan is de kans groot dat je door enthousiasme overrompeld wordt. Heb je zelf geen gele eigenschappen, dan kan dit je wat ongemakkelijk maken. Twee gele mensen kunnen of heel goed met elkaar door één deur, of ze worden elkaars grootste rivalen. Het ligt aan de situatie.

Kenmerken van een stabiele persoonlijkheidsstijl

Je herkent mensen met een stabiele persoonlijkheidsstijl aan…

 • Het feit dat ze stabiliteit (zoals de naam al aangeeft) en harmonie aanbrengen in het team.
 • Het feit dat ze ervoor willen zorgen dat iedereen het naar zijn of haar zin heeft
 • Het feit dat ze graag in teamverband werken
 • Het feit dat ze gesteld zijn op routine

Kleur van de S stijl

In het DISC model krijgt de stabiele persoonlijkheidsstijl de kleur groen. Groene personen zijn vaak wat moeilijk in te schatten. Dat geldt overigens ook voor andere groene personen. Na afloop van een gesprek met ze, kun je nog steeds het idee hebben dat je ze niet goed kent. Je krijgt meestal niet een direct en helder antwoord op je vragen. Het duurt bij een groen persoon even voordat ze ontdooid zijn en zich echt op hun gemak voelen bij je.

Kenmerken van een consciëntieuze persoonlijkheidsstijl

Iemand met een consciëntieuze persoonlijkheidsstijl kenmerkt zich door…

 • Analytisch vermogen en een diplomatieke omgangsstijl.
 • Het feit dat procedures graag gevolgd of anders zelf ontworpen worden
 • Een voorliefde voor regels, orde en structuur
 • Een grondige aanpak, met veel aandacht voor details

Kleur van de C stijl

In het DISC Schema hebben consciëntieuze mensen de kleur blauw. Blauwe mensen gaan het liefst om met andere blauwe mensen, zodat samen een procedure gevolgd kan worden en een proces tot in detail uitgevoerd. Beide blauwen komen hun beloften na en zijn goed voorbereid.

Gerelateerd: lees verder...

 • Zo ga je om met betweters die gelijk willen hebben [Psychologie] [5 Technieken]
 • Psychologie-Testen: Alle Testjes Over Jezelf [Direct Online]
 • Big 5 Personality Test: Online Persoonlijkheidstest [Jouw Type Checken]
 • Jung Persoonlijkheidstest: Alles Over Deze Typen [+Snelle Test]
 • Modelleren in NLP: Hoe je in een oogwenk nieuwe skills leert [Checklist]
 • Human Design Berekenen [Hier Direct Jouw Profiel]

Tot slot hebben we nog gratis bronnen voor je

Nooit meer een saaie suffe grijze muis zijn?
7 NLP-tips & life hacks voor een kick-ass leven!
Direct in je mail en iedere week nieuwe gratis NLP-tools. En ik houd ook niet van spam 🙂 Je kunt je altijd uitschrijven.

Wil je nog meer tips zoals deze? Meld je dan hieronder eventjes aan voor een leuke NLP-bonus zodat je niks mist:

Het DISC Model: Volledige Uitleg & Voorbeelden [2024] - #1 Kennisbank (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Reed Wilderman

Last Updated:

Views: 5689

Rating: 4.1 / 5 (72 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Reed Wilderman

Birthday: 1992-06-14

Address: 998 Estell Village, Lake Oscarberg, SD 48713-6877

Phone: +21813267449721

Job: Technology Engineer

Hobby: Swimming, Do it yourself, Beekeeping, Lapidary, Cosplaying, Hiking, Graffiti

Introduction: My name is Reed Wilderman, I am a faithful, bright, lucky, adventurous, lively, rich, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.