Digitale testafname via de iPad p Q-interactive (2024)

The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe instrumenten, als testleider of respondent? Lees hier meer over lopende onderzoeken!

Pearson Clinical Assessment

Toggle Nav Ga naar de inhoud

Zoek

Digitale testafname via de iPad p Q-interactive (2)

  • Account
  • Inloggen
  • Account aanmaken

Winkelwagen 0

Menu

Account

  • Home
  • Q-interactive

Digitale testafname via de iPad p Q-interactive (7)

Gebruik je Q-interactive?

De nieuwe Q-interactive Assess 2.0 app is beschikbaar!

Ontdek meer

Q-interactive is hét digitale platform voor het afnemen en scoren van tests en het automatisch genereren van testresultaten en rapportages. Met Q-interactive kunt u gepersonaliseerde test batterijen maken op zowel instrument- als subtestniveau. Hierdoor kunt u de gekozen meetinstrumenten aanpassen aan de testsituatie, de afnametijd verkorten, en handmatig werk minimaliseren.

Q-interactive werkt met twee iPads. U gebruikt één tablet om instructies te geven, antwoorden op te slaan, te scoren, aantekeningen te maken en visuele stimuli te beheren. U gebruikt de tweede iPad voor uw cliënt voor het tonen van stimuli en het registeren van antwoorden.

Credits: Om subtests af te nemen in Q-interactive zijn credits nodig. Aangeschafte credits blijven onbeperkt houdbaar en kunnen gebruikt worden zolang iemand binnen uw organisatie een Q-interactive account heeft.

Bestel nu, vraag een proefabonnement aan of neem contact op met onze consultants voor meer informatie.

Bestel nu

30 dagen op proef

Wat is Q-interactive?

Q-interactive in de praktijk

Maak kennis met de compleet vernieuwde
Q-interactive app!

Meer flexibiliteit en optimaal gebruiksgemak!
Ervaar zelf de voordelen van de verbeterde workflow, moeiteloze toegang tot het digitale testportfolio, minder swipen en meer functionaliteiten op een scherm.


Maak kennis met de nieuwe
Q-interactive app en alle verbeteringen:

Wat kan je verwachten?

  • Workflow en gebruiksgemak zijnverbeterd op basis van 10 jaar waardevolle gebruikersfeedback
  • Compleet vernoemde look & feel
  • Verbeterde functionaliteiten en betrouwbaarheid (inclusief de connectie tussen de twee iPads).

Ontdek meer over alle verbeteringen

Digitale testafname via de iPad p Q-interactive (8)

Wat heb ik nodig?

Q-interactive jaarlicentie: U heeft een Q-interactive jaarlicentie nodig. Deze licentie geeft een jaar lang toegang tot alle tests op Q-interactive. De licentie wordt automatisch jaarlijks verlengd tenzij u opzegt.

Credits: U heeft credits nodig om subtests af te nemen. Voor de meeste tests geldt dat 1 credit gelijk staat aan 1 subtest. Bij de CELF-5-NL geldt dat 0,5 credits gelijk staat aan 1 subtest. Met een pakket van 100 credits kunt u ongeveer 6-10 volledige tests afnemen.

Twee iPads: U heeft in ieder geval 2 iPads nodig voor een digitale afname (deze verkopen wij niet).

Testmateriaal: Voor de meeste tests is een starterkit, behorend bij de test, nodig.

Welke tests staan op Q-interactive?

Als u over een Q-interactive jaarlicentie beschikt, dan krijgt u toegang tot alle tests behorend bij uw kwalificatieniveau. Heeft u bijvoorbeeld toegang tot de WPPSI-IV-NL, dan heeft u ook toegang tot de WISC-V-NL. Bekijk hieronder de beschikbare tests.

CELF-5-NL

Dé test voor diagnose en evaluatie van taalproblemen bij kinderen van 5 - 18 jaar.

Benodigdheden:


- Q-interactive jaarlicentie Taal&Spraak– artikelnummer 7700.06
- Q-interactive afname prepaid pakket 100 credits - artikelnummer 7701.05
- 2 iPads - bekijk detechnische vereisten

Onderzoek
Een digitale afname is vergelijkbaar met een papieren afname, hier deden we onderzoek naar. Lees er alles over in het equivalentieonderzoek.

Ga naar de productpagina

PPVT-5

Dé test voor voor een beoordeling van de passieve taal bij kinderen van 2;0 - 18;11 jaar.

Benodigdheden:


- Q-interactive jaarlicentie Taal&Spraak– artikelnummer 7700.06
- Q-interactive afname prepaid pakket 100 credits - artikelnummer 7701.05
- 2 iPads - bekijk detechnische vereisten

Onderzoek
Een digitale afname is vergelijkbaar met een papieren afname, hier deden we onderzoek naar. Lees er alles over in het equivalentieonderzoek.

Ga naar de productpagina

EVT-3

Dé test voor voor een beoordeling van de passieve taal bij kinderen van 2;0 - 18;11 jaar.

Benodigdheden:


- Q-interactive jaarlicentie Taal&Spraak– artikelnummer 7700.06
- Q-interactive afname prepaid pakket 100 credits - artikelnummer 7701.05
- 2 iPads - bekijk detechnische vereisten

Onderzoek
Een digitale afname is vergelijkbaar met een papieren afname, hier deden we onderzoek naar. Lees er alles over in het equivalentieonderzoek.

Ga naar de productpagina

WPPSI-IV-NL

De intelligentietest voor jonge kinderen van 2,5 - 7 jaar.

Benodigdheden:
- WPPSI-IV-NL Q-interactive Starterkit - artikelnummer 4828.17
- Q-interactive jaarlicentie - artikelnummer 7700.01
- Q-interactive afname prepaid pakket 100 credits - artikelnummer 7701.05
- 2 iPads - bekijk detechnische vereisten

Onderzoek
Een digitale afname is vergelijkbaar met een papieren afname, hier deden we onderzoek naar. Lees er alles over in het equivalentieonderzoek.

Ga naar de productpagina

WISC-V-NL

De meestgebruikte intelligentietest voor kinderen van 6 - 17 jaar.Benodigdheden:
-WISC-V-NL Q-interactive Starterkit - artikelnummer 3871.21
- Q-interactive jaarlicentie - artikelnummer 7700.01
- Q-interactive afname prepaid pakket 100 credits - artikelnummer 7701.05
- 2 iPads - bekijk detechnische vereisten

Onderzoek
Een digitale afname is vergelijkbaar met een papieren afname, hier deden we onderzoek naar. Lees er alles over in het equivalentieonderzoek.

Andere onderzoeken met de WISC-V:
- Onderzoek: - Onderzoek: Kinderen met autismespectrumstoornis of aandachtdeficiëntiestoornis

- Onderzoek: Equivalentie tussen digitale en papieren varianten van symbool substitutie coderen en symbool zoeken

- Onderzoek: Kinderen met leerstoornissen op het gebied van lezen en rekenen


Ga naar de productpagina

WAIS-IV-NL

De intelligentietest voor volwassenen van 16 - 85 jaar.

Benodigdheden:
- WAIS-IV-NL Q-Interactive Starterkit - artikelnummer 3851.20
- Q-interactive jaarlicentie - artikelnummer 7700.01
- Q-interactive afname prepaid pakket 100 credits - artikelnummer 7701.05
- 2 iPads - bekijk detechnische vereisten

Onderzoek
Een digitale afname is vergelijkbaar met een papieren afname, hier deden we onderzoek naar. Lees er alles over in het equivalentieonderzoek.

Ga naar de productpagina

WMS-IV-NL

Brengt alle aspecten van het geheugen in kaart bij volwassenen van 16 - 90 jaar.

Benodigdheden:
- Q-interactive | WMS-IV-NL Starterkit - artikelnummer 3857.20
- Q-interactive jaarlicentie - artikelnummer 7700.01
- Q-interactive afname prepaid pakket 100 credits - artikelnummer 7701.05
- 2 iPads - bekijk detechnische vereisten

Ga naar de productpagina

D-KEFS(deels af te nemen via Q-interactive)

De D-KEFS is deels af te nemen via Q-interactive. Drie geselecteerde tests: Trail Making Test, Color Word Interference Test en Design Fluency Test zijn af te nemen.

Benodigdheden:
- D-KEFS Q-Interactive Starterskit artikelnummer 3853.20
- Q-interactive jaarlicentie - artikelnummer 7700.01
- Q-interactive afname prepaid pakket 100 credits - artikelnummer 7701.05
- 2 iPads - bekijk detechnische vereisten

Onderzoek
Een digitale afname is vergelijkbaar met een papieren afname, hier deden we onderzoek naar. Lees er alles over in het equivalentieonderzoek.

Ga naar de productpagina

NEPSY-II-NL(deels af te nemen via Q-interactive)

Deels af te nemen via Q-interactive. Er zijn zeven geselecteerde subtests om af te nemen: Dieren Sorteren, Inhibitie, Woordproductie, Visueel-Ruimtelijk Geheugen, Tikken met de Vingertoppen, Patronen Natekenen en Plaatjespuzzels.

Benodigdheden:
- NEPSY-II-NL Q-Interactive Starterkit - artikelnummer 3843.20
- Q-interactive jaarlicentie - artikelnummer 7700.01
- Q-interactive afname prepaid pakket 100 credits - artikelnummer 7701.05
- 2 iPads - bekijk detechnische vereisten


Onderzoek
Een digitale afname is vergelijkbaar met een papieren afname, hier deden we onderzoek naar. Lees er alles over in het equivalentieonderzoek.

Ga naar productpagina

Neem contact op

Ons team helpt je graag bij het vinden van de juiste digitale oplossing.

Neem contact op

Aan welke technische vereisten moeten de iPads voldoen?

Als u digitaal wilt afnemen en scoren middels Q-interactive, dan heeft u twee Apple iPads nodig. Bekijk waaraan de iPads moeten voldoen.

Bekijk de technische vereisten

Privacy en beveiliging

Q-interactive gebruikt het hoogste niveau van encryptie om ervoor te zorgen dat uw data veilig wordt verzonden. Lees meer over hoe Pearson zich inzet om uw gegevens veilig en beschermd te houden.

Lees meer over privacy en beveiliging

Digitale testafname via de iPad p Q-interactive (9)

Klaar om te starten met Q-interactive?

Schaf dan nu uw licentie, credits en starterkit behorend bij de test aan. Heeft u al iPads? Kijk dan hier of deze geschikt zijn. Zo niet, dan kunt u iPads aanschaffen bij bijvoorbeeld Apple. Heeft u een licentie, credits, iPads en de starterkit van de test besteld? Dan bent u klaar voor uw eerste digitale afname!

Stel ons een vraag

Kunnen we je ergens mee helpen?

We staan je graag te woord bij onze klantenservice.

Contact opnemen

top

Digitale testafname via de iPad p Q-interactive (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Wyatt Volkman LLD

Last Updated:

Views: 5717

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Wyatt Volkman LLD

Birthday: 1992-02-16

Address: Suite 851 78549 Lubowitz Well, Wardside, TX 98080-8615

Phone: +67618977178100

Job: Manufacturing Director

Hobby: Running, Mountaineering, Inline skating, Writing, Baton twirling, Computer programming, Stone skipping

Introduction: My name is Wyatt Volkman LLD, I am a handsome, rich, comfortable, lively, zealous, graceful, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.